PROMOCJA

01.09.2017 08:47

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z promocji.


Regulamin promocji:

1. Organizatorem promocji jest firma Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy, ul. Warszawska 79A w Białymstoku.
2. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich lub nieletnich za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
3.Promocja trwa od 01.09.2017 do 18.09.2017
4.W promocji może wziąć udział każda osoba, która przyjdzie do klubu w okresie trwania promocji i zakupi karnet miesięczny i poinformuje pracownika Recepcji o chęci zatrzymania danej ceny na zakupywany przez niego karnet, na okres 3 miesięcy od daty zakupu.
5.Klient kupując karnet miesięczny na siłownię lub open, będzie miał możliwość 3-krotnego wykupienia karnetu miesięcznego w promocyjnej cenie, tylko i wyłącznie w przypadku zachowania ciągłości karnetu.
6.Zawieszenie karnetu nie przesuwa ceny promocyjnej o czas jej zawieszenia.
7.Prawa do promocyjne nabytych karnetów nie można przenieść na osobę trzecią.
8.Promocja nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami.
9.Przystępując do promocji uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem promocji oraz akceptuje OWU Maniac Gym A.B.H.Leszczyńscy.


Wstecz