Ty polecasz My nagradzamy

12.05.2023 11:43

Czy wiesz, że możesz odebrać miesiąc treningów na siłowni ZA DARMO?

Wystarczy, że:

  • masz aktywny karnet
  • polecisz nas osobie, która nigdy nie była naszym klubowiczem
  • polecona osoba, kupi dowolny karnet minimum miesięczny (musi powiedzieć przy zakupie karnetu, że jest od Ciebie. Wtedy Ty otrzymujesz karnet miesięczny na siłownię, a ona specjalny rabat!)

 

Zapoznaj się z Regulaminem:

REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ KLIENTÓW

 „TY POLECASZ, MY NAGRADZAMY”

1. Organizatorem programu jest firma Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy, ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok, NIP 966-16-05-093.
2. Klient Polecający- Klubowicz Maniac Gym Bielsk Podlaski, który ma aktywny karnet.

3. Klient Polecany- osoba, która ukończyła 18 rok życia i nigdy nie była Klubowiczem Maniac Gym Bielsk Podlaski. Polecanym może być osoba niepełnoletnia, od 16 roku życia, za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

4. Klient Polecany, w dniu zakupu karnetu (minimum miesięcznego) zgłasza nazwisko Klienta Polecającego, dla którego przyznana będzie premia w postaci miesięcznego karnetu na siłownię. Karnet Klienta Polecającego zostanie automatycznie wydłużony o dodatkowy miesiąc. 

5. Klient Polecany otrzyma specjalną ofertę na dowolny karnet:

Karnet miesięczny: rabat -30zł

Karnet 3- miesięczny: rabat -50zł

Karnet 6-miesięczny: rabat - 100zł

Karnet 12 miesięczny: rabat -200zł

6. Rabat nie dotyczy karnetów ilościowych (na wejścia).

7. Rabat naliczany jest od aktualnie obowiązującej ceny karnetu znajdującego się w standardowym cenniku, nie łączy się z innymi promocjami ani rabatami.

8. Rabatu przyznawanego Klientowi Polecanemu oraz karnetu miesięcznego siłownia dla Klienta Polecającego nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

9. Rabat ani karnet miesięczny nie może być przekazany innym osobom.

10. Rabat nie obejmuje opłaty członkowskiej i duplikatu karty.

11. Klient Polecający może skorzystać z programu poleceń maksymalnie 3 razy w ciągu roku.

12. Termin rozpoczęcia premiowanego karnetu miesięcznego odbywa się automatycznie po zakończeniu dotychczas aktywnego karnetu.

13. Premiowany karnet dotyczy tylko siłowni. Jeśli w dniu zgłoszenia się Klienta Polecanego, Klient Polecający miał ważny inny karnet (np. Fitness, Open), to po jej zakończeniu automatycznie zostanie karnet wydłużony ale tylko na siłownię.

14. Skorzystanie z programu poleceń jest możliwe jedynie w recepcji klubu.

15. Program rozpoczyna się dnia 15.05.2023 r. i trwa do dnia 31.08.2023 r. lub do czasu odwołania Programu przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przedłużeniu czasu trwania Programu.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Programu w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu Programu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora bielsk.maniacgym.pl, na której umieszczono informację o Programie i jego Regulamin, nie później niż na dzień przed zakończeniem czasu trwania Programu.

17. Odwołanie Programu nie wpływa na prawa nabyte przez Klientów Polecających w okresie jego trwania.

18. Zasady udziału w Programie i warunki jego realizacji mogą ulec zmianie w czasie jego trwania. Organizator poinformuje o zakresie zmiany Programu i dacie rozpoczęcia jej obowiązywania na stronie internetowej, na której umieszcza informację o Programie i jego Regulamin.

19. Udział w akcji oznacza zapoznanie się i akceptację warunków niniejszego regulaminu.

20. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości email na adres:bielsk@maniacgym.pl

 


Wstecz