KONSULTACJA DIETETYCZNA

  • analiza składu ciała i ocena stanu odżywienia
  • wywiad żywieniowy
  • wywiad w kierunku istniejących problemów zdrowotnych (zapoznanie się z ewentualnymi wynikami badań)
  • analiza dotychczasowych nawyków żywieniowych i wskazanie popełnianych błędów żywieniowych
  • opracowanie oraz omówienie wskazówek i zaleceń żywieniowych
  • przygotowanie indywidualnego programu żywieniowego z gotowymi przepisami
  • spotkania kontrolne monitorujące realizację programu żywieniowego